آکادمی حرفه ای والیبال بامپوش


تجربه یک معلم از رفتار دانش آموزان

تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی

ثبات رویه ،تصمیم گیری قاطع و صداقت در عمل :

 راهکاری برای پیشبرد اهداف آموزشی وپرورشی ( ارزشیابی)

در هنگام امتحان ماهیانه وتکوینی به علت تنبلی ، استرس و… ، دبیران مقاطع راهنمایی و دبیرستان اغلب با دانش آموزانی مواجه می شوند که خواهان کنسل و یا به تاخیر انداختن امتحان هستند ؛ تصمیم گیری قاطع و فوری دبیران راه کاری است برنامه و تدریس وتصمیمات آتی کلاس را تا حد زیادی تحت تاثیر می گذارد .

همکاران کم تجربه معمولا تحت تاثیر عوامل عاطفی و جهت نزدیک شدن با دانش آموزان ویا نداشتن برنامه و آماده سازی قبلی سر رشته ی تصمیم گیری را به دانش آموزان می سپارند ؛ داستان همیشه به این صورت آغاز نمی شود بلکه متاسفانه هستند دبیرانی برای فریب دانش آموزان ، به اصطلاح خود! دانش آموزان به درس خواندن وا می دارند وموتور درس خواندن آن ها را روشن می کنند ؛ غافل از این که بعد از چند جلسه به چوپان دروغگو تبدیل میشوند و دانش آموزان از وعد و وعید دبیر خسته شده ؛ حرف های راستش را باور نمی کند ؛ دبیرانی که تا پایان نوبت حتی یک امتحان تکوینی را برگزار نکرده اند؛هر چند خوشبختانه تعداد این افراد اندک هستند ، ولی این رفتار می تواند عواقب سوئ رفتار در دانش آموزان ایجاد کند

نقش افراد:

نقش هر انسانی با توجه به موقعیت  وجایگاه وشغل متفاوت است؛ مهربانی و محبت ودلنرمی درحیطه ی نقش مادری است ، که مستلزم خانواده ای آرام و دور از تنش است. نقش پدر بیشتر مدیریت اقتصادی و کارهای دخل وخرج خانواده است ؛ البته در تربیت بچه ها بعد از مادر موثر و بایستی تاثیر گذار باشد.

نقش معلمی:

معلم به معنی کلی که شامل آموزگار ، دبیر ،مربی ، مدرس و… است ؛ نقش وجایگاه شغلی و با توجه به مقاطع مختلف آموزشی خاصی دارد ، که افراط و تفریط رفتاری ، صدمات جبران ناپذیری می تواند بر جای بگذارد. برای مثال دخترم کلاس اول ابتدایی بود ، ودر طول سال با توجه به روابط عاطفی که آموزگارش (خانم شعبانی) داشت ؛ خیلی به خانم شعبانی علاقه مند شده بود ، به طوری که در آغاز سال دوم ابتدایی پذیرش آموزگار جدید برایش سخت بود ؛ که با وساطت خانم شعبانی راضی شد. پافشاری می کرد اگر خانم شعبانی معلمم نباشد به مدرسه نمی روم ؛ در این جا هر چند می بینیم که خانم با بچه ها روابط عاطفی خوبی داشته است ولی افراط در این روابط  و تداخل با نقش مادری این مشکل در بچه ها ایجاد میکند که پذیرش دیگران برایشان مشکل می شود. ( البته ناسپاسی نباشد، بنده خیلی از این آموزگار سخت کوش ، که زحمات وی باعث پایه ی قوی در درس فارسی واملا شد ،سپاسگزارم ).

این سخنان گوهر بار همه ی ما بارها شنیده ایم :

از محبت  خارها گل می شود

گر معلم بود زمزمه ی محبتی        جمعه به مکتب آور د طفل گریز پای را

هیچ کس منکر روابط محبت آمیز و صمیمانه نیست ، وبلکه تداخل نقش هاست که اهداف درست تربیتی را به از مسیر خارج میکند ، برای مثال : بندرت مادر ی پیدا می شود ،که از ته دل راضی باشد ،که پسرش با آموزش های سخت سربازی دست وپنجه نرم کند و این مشقات راتحمل کند ، ولی این سوز و گداز مادرانه باعث نمی شود ومنطقی هم نیست که این وظیفه ی مهم در کشور فراموش گردد ، و همین مادران به اهمیت امنیت و حفاظت از کشور واقف هستند وانکار نمی کنند وفقط حس مادرانه باعث نگرانی آن هاست.

غایت محبت:

درمورد شدت محبت می توان  به قرآن رجوع کرد ؛ که غایت عشق و محبت را به ذات حق تعالی نسبت می دهد که زوال ناپذیر است ؛طبق آیات صریح قرآن ، عشق حقیقی واوج محبت فقط در یک مورد مجاز است و آن ، محبت خداوند است. در آیه ی ۱۶۵ سوره ی بقره خداوند میفرمایند: ” اما کسانی که ایمان دارند کمال محبت را فقط نسبت به خدا دارند”.

آقای اصلانی در کتاب خانواده ایرانی  جلد۲ در مورد محبت زیاد  ، در نهایت به طور خلاصه آورده است که : “محبت زیاد و وابستگی های عاطفی شدید بین افراد ،می تواند نشانه ای نگران کننده برای زندگی وادامه ی آن باشد. ”

سختگیری وعدم ملایمت:

مقابل رفتار افراطی شدت محبت و ابراز عواطف ، نقطه مقابلی وجود دارد که اغلب پدر ومادران جوان و معلمان تازه کار جهت کنترل نوجوانان  مرتکب میشوند:

در دوره ی دبیرستان  وتا حدی راهنمایی ؛ دبیران کم تجربه تر اغلب در روابط عاطفی تفریط میکنند یعنی سعی میکنند که با رو کم کنی و عدم محبت  و… کنترل صد در صد کلاس را در دست داشته باشند ؛ ودر کلاس هیچ گونه انعطافی را از خود نشان نمی دهند .

این نوع برخورد به نظر بنده ؛ کلاس را به حد انفجار نزدیک می کند ، بمبی آتشین که منتظر جرقه چاشنی است ، کلاس انتظار نقطه ضعفی از معلم دارد ،تا منفجر شود ؛ دراین مواقع کلاس برای تمرد و فشار شکنی همدست می شوند ؛ انگار برای آزادی  شورش کرده اند ؛ قید وبندها اضافی خیلی موقع ها دست وبال معلم را می بندد ؛ اجرایی نبودن و اجرا نکردن آن ها زمینه را برای اخلال درکلاس فراهم می‌آورد.

درصورتی که معلم تا اندازه ای  در این موفق شود و بر کلاس کنترل یابد ، در ایجاد برخورد عاطفی مشکل درست می شود وکلاس اجازه ی برخورد عاطفی وصمیمانه را نمی دهد ؛ و با هر رابطه عاطفی ،کلاس به سمت مزه پرانی و طعنه وتشر سوق پیدا میکند ؛ که معلم ناگزیر دست به تنبیه و کنترل جابرانه می زند؛ و روابط به کلی قطع میشود، و هر کدام از طرفین بدون منطق با استدلال خود برخود می کند ؛  ودرک طرفین از همدیگر کم رنگ می گردد.

در اجرا ی برنامه های آموزشی جدیت وقاطعیت لازم است ، هر چند مشارکت دانش آموزان در  تصمیم گیریها حس اعتماد ومسئولیت را در دانش آموزان احیا میکند ولی تصمیم نهایی باید در اختیار معلم باشد.

معلم مسئولیت وسکاندار کلاس است ، و  می دانند چه زمانی باید ارزشیابی ورودی ویا امتحان تکوینی را انجام گیرد ؛ زمان صدور کارنامه ماهیانه را در نظر دارد و از بودجه بندی مطالب کتب درسی با نیم نگاهی به تعطیلات آگاهی واشراف دارد ؛ همه ی این دلایل می طلبد که نظر تصمیم نهایی با معلم باشد.

جدیت در اجرای برنامه ها ؛ به خصوص اجرای دقیق ومنظم ارشیابی (امتحان تکوینی و نوبت و…)نتایج زیر را به دنبال دارد:

۱٫      اطلاع معلم از وضعیت درسی دانش آموزان به صورت کمی

۲٫      امکان جوابگوی بهتر و ارتباط موثر تر با اولیا

۳٫      مقبولیت معلم به عنوان معلمی قاطع و جدی از طرف دانش آموزان واولیا

۴٫      عدم تداوم تساهل و تنبلی دانش آموزان در طول سال

۵٫      عدم سرخوردگی دانش آموزان ساعی

۶٫      پیگیری جدی زمان ومطالب مورد ارزشیابی

۷٫      احترام به وقت و زمان به عنوان یک فاکتور اصلی وتاثیرگذار  در آموزش و کل زندگی

۸٫      آگاهی از نقاط ضعف درسی دانش آموزان  و تدریس ؛ و اقدام برای رفع نواقص

۹٫      آگاهی دانش آموزان از نحوه ی ارزشیابی ، اهداف درسی ، بارم بندی سولات هر فصل ویا موضوع درسی

معلم مشاور ، جوابگوی  و راهنمای اولیا در امور تحصیلی دانش آموزان نیز هست وبدون اطلاع از وضعیت دانش آموزان این مهم امکان پذیر نیست . برای ارزشیابی درس ریاضی دو نوع ارزشیابی معمول است:

I.            پرسش کلاسی

II.            آزمون کتبی

پرسش کلاسی:

این نوع ارزشیابی بیشتر برای مرور مطالب جلسات قبلی ویا آماده سازی برای تدریس جدید است. ومعمولا مجال پرسش وپاسخ از تعداد معدودی از دانش آموزان صورت می گیرد  وهمه گیر نیست ونمره گذاری سلیقه ای وبا استرس واحساسات وروانی دانش آموز همراه است وخیلی دقیق نیست.

آزمون کتبی :

این نوع ارزشیابی از تعدد سوال بیشتر و برای همه ی دانش آموزان کلاس طرح می شود ؛ بارم بندی دقیق تر و مدت پاسخگویی بیشتر است. استرس کمتر مشاهده میگردد ؛ واز نظر اولیا از ارزش بالاتری برخوردار است.

چگونگی آماده سازی آزمون کتبی و بررسی نتایج آن :

۱٫      قبل از آگاه ساز ی دانش آموزان:

معلم  با توجه به بودجه بندی وزمان کارنامه ماهیانه ویا هر تشخیصی که ارزشیابی کتبی را لازم بداند ؛مقدار صفحات وتعداد سوالات ویا اینکه مبنا آزمون چند نمره ای باشد .کا ر خود را برنامه ریزی میکند .

اغلب دبیران برای طول سال برنامه زمانی جهت گرفتن آزمون کتبی دارند برای مثال بنده برای هفته ی اول آبان هفته ی اول آذر  و هفته ی اول اسفند  وهفته ی آخر فروردین وهفته ی سوم اردیبهشت  آزمون کتبی در نظر دارم و با توجه به بودجه بندی سوالات آماده نیز جمع آوری کرده ودر یک مجموعه درcd موجود دارم

۲٫      زمان آگاه سازی دانش آموزان :

با قاطعیت وبا بیان ولزوم آزمون دانش آموزان از چگونگی برگزاری و زمان پاسخ گویی باید بیان شود . روز و ساعت برگزاری با مشارکت  دانش آموزان وبا توجه به برنامه ی سایر دروس انتخاب میشود

روز برگزاری حدامکان ، نباید در دروس دیگر امتحان داشته یاشند و قبلا باسایر همکاران بزای عدم تداخل هماهنگی شود . واگر در زنگ همکار دیگری مجبور به گرفتن امتحان شد بایستی قبلا با همکار هماهنگی و اجازه ی وقت گرفته  شود.

۳٫      روز برگزاری آزمون :

معلم با سوالات تایپ شده وبه تعداد و بدون مشکل وارد جلسه امتحان می شود  ؛ وشرایط برگزاری امتحان از جمله چیدن صندلی  وآماده سازی فیزیکی را شروع می کند. برای جلوگیری از استرس دانش آموزان آن ها را با جملات عاطفی و راهنمایی در چگونگی پاسخ دادن ارشاد می نماید ؛ در هنگام برگزاری از تهدید  ویا جبهه گیری برای ترساندن ار نمره ویا نتیجه امتحان باید خوداری کرد وآرامش جلسه را با توضیح اضافی و.. . مخدوش نکرد ؛ سوالات بایدخود گویا وروشن باشد.

۴٫      بعد از اتمام آزمون :

ورق ها را بعد از پایان وقت از دانش آموزان می گیرد ؛ ودر هنگام تصحیح ورقه باید دقت شود و بارم واضح وروشن باشد که بعدا با سوالات و توضیح خواستن دانش آموزان مواجه نگردد.

۵٫      جلسه بعد از امتحان :

اوراق تصحیح شده بعد از وارد کردن نمره در دفتر نمره به دانش آموزان تحویل گردد ؛ واگر نقطه ابهامی وجود داشت با حوصله و تمئنینه پاسخ داده شود واگر نیجه قابل قبول نبود ، با راهنمایی و ارشاد و تذکر نقاط قوت و ضعف آن ها را راهنمایی نمایید و از تهدید  عواقب استرس زا پرهیز نماید.

۶٫      هنگام مراجعت اولیا

با حوصله و احترام اولیا و دانش آموز را از وضع تحصیلی موجود آگاه کند ، و در صورت عدم مراجعه اولیا با هماهنگی دفتر آموزشگاه اولیا را از وضعیت تحصیلی دانش آموز آگاه سازد ؛ و زمانی که حضور اولیا در آموزشگاه ضرورت پیدا کند به وسیله تلفن ویا مکاتبه با احترام اولیا رادعوت به همکاری ومشارکت نماید.

 رفع نواقص وکاستی ها تدریس وجبران ضعف درسی دانش آموزان:

قسمت ها ی از درس که دانش آموزان بیشترین مشکل دارند ؛ با بازآموزی وبرگزاری کلاس های جبرانی و رفع اشکال ترمیم کرد . در مواقعی استفاده از مشاوره ی تحصیلی ، مشاوران مدرسه و دادن راهنمای برنامه ریزی تحصیلی که در تخصص این عزیزان است ؛ به دانش آموزان مساعدت رساند ؛ البته خانواده های با توانای مالی که برای فرزندانشان امکان استفاده از کلاس های آموزشگاهی بیرون از آموزشگاه رافراهم می کنند.

درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش،تیمور کاپاتزه پس از باخت تیمش در دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ایران در نشست خبری اظهار داشت: از فدراسیون ایران بابت هماهنگی این بازی دوستانه تشکر می کنم.تیم ما تیم جوانی است و آینده خوبی دارد، ما روی این تیم سرمایه گذاری کردیم و ما این تیم را برای جام جهانی ۲۰۲۲ آماده می کنیم و این تیم کمتر از تیم بزرگسالان ما نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که قصد جوانگرایی دارید یا به دلیل اینکه بازی دوستانه بود با بازیکنان جوانتان به ایران آمدید؟ تاکید کرد: تیم ملی ما نتوانست به مسابقات جام جهانی راه پیدا کند و امروز هم فیفا دی نبود و ما نمی توانستیم از لژیونرهای خودمان استفاده کنیم. به همین دلیل ما تیم جوان و آینده دار را به ایران آوردیم و از حالا می خواهیم تیمی را آماده کنیم که به جام جهانی ۲۰۲۲ برسد. بازیکنان ما امروز بازی خوبی انجام دادند و چیزی از تیم بزرگسالان کم نداشتند. فکر می کنم این تیم در آینده می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

سرمربی تیم ملی ازبکستان درباره تیم ملی ایران گفت: ایران بسیار خوب و آماده و جنگنده و از نظر فیزیکی خوب و تاکتیک پذیر است. ایران در گروه سختی در جام جهانی قرار گرفته اما با توجه به اینکه کی روش مربی بسیار خوب و باهوشی است فکر می کنم ایران این شانس را داشته باشد که از گروهش صعود کند. در مورد تیم ما هم قطعاً هفت الی هشت بازیکن این تیم در جام ملت های آسیا برای ازبکستان بازی خواهند کرد.

کاپاتزه افزود: برای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آرزوی موفقیت می کنم. امروز همه دیدند بامپوشان بسیار خوبی به ورزشگاه آمدند و فکر می کنم در روسیه هم بامپوشان بسیاری در جام جهانی حضور خواهند داشت. ایران یک تیم آسیایی است و ما هم بامپوش این تیم هستیم و امیدوارم در جام جهانی تیم ایران از گروهش صعود کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان در پایان مورد تشویق خبرنگاران حاضر در نشست خبری قرار گرفت.

درباره : آکادمی

آی‌اسپورت- یک رسانه ورزشی عرب زبان از پیشنهاد چهار میلیون دلاری باشگاه الهلال عربستان به مامه تیام، مهاجم تیم استقلال تهران خبر داد. مامه تیام عمل‌کرد فوق‌العاده‌ای در فصل جاری داشت و در شش بازی لیگ قهرمانان آسیا هفت گل برای تیم استقلال تهران به ثمر رساند. درخشش تیام باعث شده است تا باشگاه الهلال عربستان برای جذب این مهاجم سنگالی پیشنهادی چهار میلیون دلاری در نظر بگیرد.

در ادامه خبر سایت الکوره آمده است: «مامه تیام هفت سال را در تیم‌های مختلف سری A ایتالیا از جمله اینتر و یوونتوس گذرانده است. او قابلیت بازی در پست مهاجم چپ و مرکزی را نیز دارد.»

 

نود

درباره : آکادمی

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

خصوصیات دختران و پسران عزیز متولد خرداد ماه در قالب عکس نوشته؛ عکس پروفایل، و جملات زیبای تبریک. گروه بامپوش؛ تولدتان مبارک.

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

وقتی یه خرداد ماهی سکوت میکنه.. ینی هیچ کلمه اي نمیتونه غم تو وجودشو بیان کنه ..

یه خرداد ماهی دو تا دندنش خیلی خوب کار میکنه .. یکی دنده چپش.. یکی دنده لجش

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

خردادی ک باشی همیشه نگات تو چشمای همس…احساس می کني صدای درونیشونو از چشماشون…خردادی ک باشی همیشه سنگ صبور همه ی اي.همه ی میان پیشت واسه درد و دل و بعد از گذشت چن سال کوهی از درد و دل اطرافیانتونو دارید رو شونتون..خردادی ک باشی صبور میشی…خونسرد میشی…احساساتتو مخفی می کنی وگرنه کی گفته خردادیا بی احساسن.

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

خردادی ک باشی واقعیت هارو می بیني و میگی،و این از نظر بقیه میشه زخم زبون و تیکه.خردادیا مهربونن آخه نمیخوان دل دیگرانو بشکنن اما اگه بخوان بد بشن ناجور بد میشن.بترس از یه خردادی وقتی ک عصانیه…نرو سمت خردادی ک اشک میریزه.آخه این آدم تاحالا صبوری کرده..

خردادی یعنی قلبی که رفت و برگشت نداره یعنی اگه رفت به یادت رفت …

 

 

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

اس ام اس و جملات تبریک متولدین خرداد ماه

هوا که ابری نبود…
.اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن……
آخه یکی ازشون کم شده
مهربون ترین تولدت مبارک

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

خرداد ماهی ها : دست و دلبازن درست … ولی برای چیزهای بیهوده پول خرج نمی‌کند … خداییش تو هم یه ذره منطقی باش مثل خردادی

 

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

یه خردادی كسیه كه … اگه خوبی هایش را فراموش كنند، اما او هرگز “خوب بودنش” رو فراموش نخواهد كرد…

خرداد ماهی ها غمشون رو واسه تنهاییی هاشون میذارن و خندشون رو برای جمع دوستی…

تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست

بلکه صفحه هایي از دفتر خاطراتم را در بر گرفته

که مرا در عمق لحظاتش غرق می کند

امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم

همین یک جمله را می نویسم:

تولدت مبارک خرداد ماه ایم

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

یه خرداد ماهی مثل یه تصادف وحشتناكه ؛ كلی كشته مرده میده

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ؛ روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…

روز میلاد…روز تو!روزی که تو آغاز شدي!

تولد مبارک

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

روز میلاد روز آفرینش است و بهترین روز خدا

روز میلاد تو آفرینش بهترین هدیه برای قلب تنهای من است

روز میلادت رابا ۲۰ شاخه گل سرخ تبریک می گویم . . .

اي زیباترین ترانه هستی

بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست

پس اي سرکرده خوبیها میلادت مبارک

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

باهفت اآسمون پرازگل یاس ومیخک

باصدتادریاپرازعشق واشتیاق وپولک

یه قلب عاشق بایه احساس بی قراروکوچک

فقط میخوادبهت بگه تولدت مبارک

متن تبریک روز تولد خرداد ماهی

ب سلامتی کسیکه شکست

و به عشقش نرسید

ولی هنوزم تاریخ تولد عشقش رمز گوشیشه

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست

بلکه صفحه هایي از دفتر خاطراتم را در بر گرفته

که مرا در عمق لحظاتش غرق می کند

امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم

همین یک جمله را می نویسم:

تولدت مبارک

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

 

اگر اعدامت کردن باهاتم

ولی اگر بنزین خواستن، من با اونام گفته باشم

تولدت مبارک مشتی

 

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

جشن کوچکی در دلم برپاست ؛ چون امروز روز تولد توست
کاش روزی هم تولد حضور تو در قلبم را چشن بگیرم
چشنی با شکوه و بزرگ
تولدت مبارک . . .

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

پروفایل دختران و پسران متولد خرداد + عکس نوشته و جملات تبریک

 

پروفایل خرداد ماهی

 

علاقه جنسی و شخصیت شناسی زنان متولد خرداد

عکس نوشته های متولدین خرداد ماه (طالع بینی)

عکس نوشته های شخصیت و خصوصیات متولدین خرداد

زیباترین عکس نوشته های الهام بخش ویژه تلگرام

عکس نوشته های فلسفی آموزنده و خواندنی (۱)
درباره : آکادمی

تجربه یک معلم از رفتار دانش آموزان

نمونه تجربیات مدون شده

مقدمه 

یاد گیری و یاد دهی از اولین روزهای زندگی بشری همواره وجود داشته و با زندگی انسانها عجین می باشد. چرا که بدون آموختن نمی توان در اجتماع زندگی کرد و حتی زنده ماند.آموزش کودک انسان نسبت به سایر جانداران بسیار مشکل و زمان بر می باشد بهمین خاطر اولین مربی انسان یعنی مادر و پدر باید روزهای طاقت فرسای زیادی را تحمل بنمایند تا بتوانند جهت تعلیم و تربیت ایشان قدمهای مثبت بر دارند و به استعدادهای نهفته ایشان پی ببرند و اورا مستعد یادگیری و مهارت آموزی برای زندگی وتحصیل علوم گوناگون بنمایند. بعد از اولیا جامعه خود نیز به عنوان مدرسه و محل تعلیم و تربیت عمل میکند اعضای خانواده ،فامیل ها ،همبازیهای کوچه و محله ودر روزگار جدید رسانه های جمعی در تعلیم و تربت انسانها نقش اساسی و اصلی را دارندبا این حال به منظور پاسخگویی به استعداد کودکان مراکز تعلیم و تربیت تاسیس شده و همه سعی دارند از همان دوران نو نهالی نسبت به آموزش و توانمندسازی کودکان وارد عمل شوند مهد کودکها ،کودکستانها ،مراکز فرهنگی ، هنری واماکن ورزشی و در نهایت مدارس باید پاسخگویی نو نهالان باشند حتی اگر کودکان به دلایلی ناتوان باشند باز این روزها مراکز ی هست که به کمک ایشان بیاید و یا اگر استعداد زیاد دارد بازمراکزی هست که پاسخگوی استعدادهای ایشان باشند دراین میان نقش معلم و مدرسه در توانمند سازی و غنی بار آمدن دانش آموزان بیسار زیاد و قابل تامل و انکار ناپذیر است. این نقش در ایام گذشته ودوربه طرق گوناگون صورت می گرفت (گاهی نفر به نفر و گاهی استاد ،شاگردی )ولی اکنون در کنار مراکز آموزشی و دانشگاهی ،  فناوری مجازی وارد عرصه شده است که مرز ،جغرافیا ،نژاد ،زبان ،کوچک و بزرگ ،فقیر وغنی نمی شناسد و در آن واحد قادر است بیشترین اطلاعات را به شکل ساده و آسان در اختیار انسانها قرار دهد بدون محدودیت زمان و مکان و خیلی ارزان. حال سعی می کنیم به عنوان معلم با مرور دو دهه فعالیت آموزشی و پرورشی روند فعالیت خود در طی این مدت را باز گویی نماییم تا نتایج مطلوب تقدیم همگان و انسانها جویای حقیقت بنماییم و بر خود و دیگران فرض بدانیم که سرعت یاددهی و یادگیری علوم و تغییر و تحول در آن و توجه زیاد به آموزش و پرورش در دنیا چقدر شتاب گرفته است و غفلت در این مورد چه ضررها را متوجه فرد و جامعه و کشور می نماید.

ورود به شغل معلمی از آرزوهای دیرین این جانب بوده و بسیار با علاقه و با جدیت وارد این شغل شدم در اوایل تصورم این بود که دانشجو با  ورود به  مراکزتربیت معلم منابع و کتابهای زیادی رامطالعه خواهد کرد و کارش پژوهش و تحقیق خواهد بود  چند هفته اول که از سال تحصیلی درمرکزتربیت معلم شهید رجایی اردبیل گذ شت فرق زیادی بین دبیرستان و تربیت معلم ندیدم به همین خاطر انتقاد زیادی بر اساتید داشتم و این کار من باعث اعتراض  دانشجویان همکلاسی شد چرا که آنها اعتقاد داشتند انتقادات من سختگیری اساتید را بدنبال خواهد داشت .بالاخره مجبور شدم مثل آنها عمل نمایم و بیشتر کتابهای تعریف شده را که به خاطرنمره باید میخواندیم را پیگیری نمایم و خیلی برایم تلخ بود که خودمان را مقید و منحصر به چند کتاب می کردیم تقریبا سرخورده و بی علاقه شده بودم و به روند آموزشیم نیز تاثیر منفی داشت به طوریکه زیاد با علاقه درسهایم را پیگیر نبودم.   سال دوم با ورود به مدارس در قالب کارورزی تقریبا به خود آمدم و اساتید مدارس نیز تاثیر خودشان را بر من گذاشت و تا حدودی توانستم علاقه قبلی را داشته باشم اما برای کلاس درس و حضور در آن و یاد دهی و یاد گیری بی تابی میکردم. تدریس و یاد دادن آرزو و عشق من بود و هنوز هم هست .   در کل تربیت معلم با وجود معایبش محاسنی هم داشت(تدریس و کلاسداری اساتید کتابخانه خوب و فعال ،سالن ورزشی عالی و…) ایرادات زیادی به نحوه آموزش در ایران  داشتم و دارم. وحتی در کارشناسی ارشد موجب مشاجرات می شد و برخلاف دوره های قبل مورد تحسین اساتید تراز اول کشور قرار میگرفتم واغلب اساتید طرفدار نظریات من بودند و حتی از اجرای آن در کشورهای پیشرفته خبر می دادندو یکی از اساتید از اجرای طرح پیشنهادی من در اوایل انقلاب با نام اختصاری طرح تام خبر داد اما نتوانست اطلاعات بیشتر در اختیارم قرار دهد.   به نظر من در تغییر شیوه های یاد دهی و یادگیری در آموزش و پرورش نباید شیوه مکتب خانه ای را به کلی حذف و کلا از غرب تبعیت می کردند شیوه مکتب خانه ای را غرب از ما گرفت و خود توسعه داد به همین خاطر د رکلیه علوم از ملل شرق جلو افتادند در لابلای تجربیات خود مواردی را از کار خودم به روش مکتب خانه ای گزارش خواهم داد که این گفته را تایید میکند و اکثرا در کشورهای پیشرفته امروزی به نوعی از این روش آموزش گذشته ما استفاده می کنند.

در اولین روز ورود به مدرسه و تدریس،در بر قراری ارتباط با دانش آموزان جهت  یاددهی و یادگیری موانع بزرگی بر سر راه من بود،که مواردی را بیان می کنم: ندانستن زبان فارسی:  مهمترین وسیله برقراری ارتباط معلم و دانش آموز زبان می باشد.برای حل این مشکل خود معلم باید حتما در کلاس درس به زبان فارسی یا همان زبان کتاب صحبت کند در هر کلاس ماههـــــــا در این خصوص تلاش می کردم بعضی از بچه ها نمی توانســـــتند به این زبان صحبت کنند و بعضـــــی هم نمی دانستند، حل این مشکل کلید اصلی موفقیت های بعدی در کلاس می باشد پس از چند ماه با تکرار و تمرین به حد مطلوب می رسیدیم چرا که برقراری ارتباط در یادگیری دانش آموزان تاثیر بسزایی داشت.غیر از کتاب درسی ، قصه های کوچک را می خواندیم آنقدر در تکرار آن پافشاری می کردیم که حتی دانش آموزان ضعیف نیز به مدد حافظه خود آنها را می نتوانستند بگویند،داستان یا شرح حال میگفتیم،چندین بار تکرار می کردیم ،نکات مهم آن را در لوح می نوشتیم تا دانش آموزان در دفتر خود کامل کنند و به عنوان انشا و تکلیف فارسی قبول می کردیم  . از عوامل مدرسه میخواستیم با دانش آموزان به زبان فارسی صحبت کنند دربازیهای آنها خصوصــا ورزش شرکت میکردیم کسی حق نداشت کلمه ای خارج از این زبان صحبت کند،با کسانی که به زبان فارسی صحبت می کردند رابطه نسبتا خوبی داشتیم. درس را خیلی تکرار می کردم خلاصه آنرا از زبان دانش آموزان می شنیدم برنامه های کودک و قصه های رادیو را تعقیب می کردیم و بچه ها نیز این برنامه ها را گوش می دادند جزو تکالیف بیرون از کلاس من بودو در کلاس چند نفر آنرا باز گو می کردند سایر دانش آموزان گفته های دوستان خود را تکمیل یا نواقصات آنرا می گفتند بدین ترتیب ارتباط مطلوب برای تدریس و یاد دهی و یادگیری مطالب سنگینتر آماده می شد. گوش دادن: در اوایل هر سال اغلب کودکان به خاطرعدم توجه، بی اعتنایی ،بازیگوشی، مهم نبودن مطلب و .. خود را مـلزم به گوش دادن به معلم نمی کنند. اصلاح این مهم را دراول سال در برنامه خود داشتیم.اول خودرا معرفی می کردیــــم با صدای آرام و شمرده.وقتی سئوال در این مورد  می خواستم بعضی ها حتی چند کلمه قادربه پاسخگویی نبودند.بعضی مشکل حافظه داشتند ولی برایم ثابت می شد که مشکل روی عدم تمرکز روی گفته های مخاطب دارند و عده ای به خاطر اینکه با صدای بلند در مدرسه و خانه صحبت می کنند نمی توانند صدای آرام را خــــــــوب بشنوند.پس ازمدت زمانی  تکراروتمرین حتی کوچکترین صدا را هم می شنیدند ،عادت به این موضوع مهم باعث می شد یادگیری صورت پذیر وانگیزه برای گوش دادن به معلم وشنیدن مطالب برایشان شیرین باشد و این باعث آرامش و احساس لذت برای کودکان می شد.سر و صدای زیاد درمدرسه تاثیر نامطلوب روی یادگیری کودکان،زود خسته شدن آنها و اغلب سردردها و زودرنجی می شود به این مهم باید توجه کرد.       نشستن: طرز قرار گرفتن در صندلی،اندازه خود صندلی؛عقب و جلو یا وسط کلاس نشستن ،با افراد خاص نشستن ،چون تاثیری در یادگیری مطالب داشت برایم مهم بود،اغلب صندلی و میز دانش آموزان غیر استاندارد است بطوریکه اکنون صندلی که برای کلاس اول در نظر گرفتند با کلاس پنجم و حتی راهنمایی فرقی ندارد در حالی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم عدم توجه به آن باعث اخلال در یادگیری  می شود.بارها در کلاس شاهد بودم اکثر بچه هایی که کف پایشان به زمین نمی رسید با تکان دادن پا تمرکز خود را نمی توانستند روی مطلب معلم حفظ کنند .البته عده ای برای نوشتن به زور خودشان را روی آرنج دست نگه می داشتند و این باعث خستگی زودتر و در نتیجه عدم تعادل کودکان می شد کم نور بودن کلاس درس نیز بعضا باعث می شد کودکان در کلاس درس در حالت عادی قرار نگیرند مثلا یا کتاب را نزدیک صورت خود می بردند و یاخود به طرف کتاب یا دفتر خم می شدند . خواندن: کسانی می توانند خوب یاد بگیرند که در خواندن مشکل نداشته باشند یاددهی خوب الفبا توسط معلم اول تا حدود زیادی این مشکل را حل می کند .اما بعضی ها کند خوان هستند با تکرار تمرین بیشتر و بالا بردن تند خوانی آنها،طرز قرار دادن صحیح کتاب ومطالب در صندلی خود ،رعایت فاصله چشم ها از کتاب گوش دادن به مطالبی که می خوانند این مشکل تا حدودی حل می گردد. نوشتن: برآوردی که طی سالها بین دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی داشتم به وضوح روشن کرد بیش از ۹۵% آنها طرز صحیح نوشتن و طرز صحیح گرفتن مداد را نمی دانند و حتی طی سالهایی که به عنوان سر گروه درسی این دقت را در خصوص معلمان داشتم ثابت کرد که آنها خود نیز در طرز گرفتن مداد و حتی قرار گرفتن در مقابل لوح را نمی دانند و یا رعایت نمی کنند.اکثرا در تمام مقاطعی که بودم این مهم را یاد دادم حتی برای معلمان،اما کسانی که عادت غلط دارند باید حداقل ۶ ماه تمرین کنند . طرز صحیح گرفتن مداد،صحیح قرار گرفتن در صندلی ،رعایت فاصله خود از مطالب نوشتاری ، کم یا زیادی نور می تواند در خستگی و عدم خستگی انسان تاثیرگذارد .چون زمان نوشتن راپایین می آورد،کم نوشتن یعنی کم تمرین کردن یعنی باز اخلال در یادگیری. البته تعریف تخته سیاه یا لوح را کمتر کسی می داند و ندانستن آن یعنی عدم ناتوانی در استفاده ازآن.اینکه دست ما کجا قرار گیرد از کجا شروع کنیم و چگونه حرکت کنیم نیز مهم هست که اکثرا در کلاسهای درس این مطالب را یاد دادیم در تعریف لوح به دانش آموزان با بدست گرفتن یک کاغذ یاد آور می شویم که این برگ بزرگ شده و به اندازه تخته سیاه درآمده وهمین طور که در نوشتن ریاضیات و فارسی و زبان خارجه در کاغذعمل می کنیم در تخته سیاه هم باید آنطور عمل نماییم و دستانمان را طوری قرار دهیم که جلوی نوشته هایمان را نگیرد و باعث اعتراض دانش آموزان نشود و…این موضوع شاید کوچک باشد ولی در یاددهی و یاد گیری تاثیر واهمیت زیادی دارد ،چرا که عدم رعایت آن تاثیر روحی روانی نیز در نویسنده دارد.       صحبت کردن،گفتگو یا پاسخ شفاهی: این موضوع بسیار با اهمیت است که دانش آموزان باید زمان ،طرز و اهمیت گفته های خود را بدانند برای فرد یا جمع صحبت کردن فرق نمی کند مهم این است که آیا شنونده آمادگی دریافت پیام را دارد؟به من گوش می کند؟منظور و هدفم چیست؟ و … وقتی معلم سئوال می کند اغلب چند نفر آماده پاسخگویی می شوند زمانی معلم و کلاس می تواند خوب پاسخ دریافت کند که شرایط فراهم باشد .بارها دیده شده چند نفر همزمان جواب سئوال را گفتند ما باید یاد بدهیم سئوال از همه پاسخ از یک نفر.در این  صورت همه موفق به شنیدن می شوند درست یا غلط بودن پاسخ شناسایی شود در اینجا یادگیری برای معلم مهم نیست مهم اینست کلاس این جواب را شنید ه یا نه،این نیز می تواند نظم کلاس را بهبود بخشد وباعث شود آنها به نوبت با اجازه معلم پاسخ را بگویند . دیگران با اجازه معلم می توانند پاسخ اورا تایید یا تکذیب نمایند جمع بندی و پاسخ نهایی معلم هم مهم است و انتظار میرود معلم با رعایت این اصول یاد دهد که باید خوب گوش کنیم اغلب دیده ایم که بعضی با صدای بلند و بعضی با صدای آهسته صحبت می کنند دخالت به موقع معلم در این مورد باعث آرامش در کلاس و یادگیری مطلوب می شود .بعضی افراد جواب سئوالات را سریع می گویند بطوری که دانش آموزان ضعیف نمی توانند آنرا بشنوند باید کمک کنیم تا با آرامتر کردن آنها و دقت بیشتر شنونده ها به کودکان خوب شنیدن را یاد دهیم. نکته:در کلاس چهارم ابتدایی اوایل سال اغلب پرسش و پاسخ شفاهی داشتم روزی امتحان کتبی گرفتم یکی از دانش آموزان نمره ۲۰ گرفته بود که باعث تعجبم شدهمان سئوالات کتبی را شفاها از او پرسیدم متوجه شدم او آنچنان با سرعت پاسخ می دهد که فهم آن برای من نیز مشکل بود.پس از تکرار و تمرین این دانش آموز ضعیف جزء دانش آموزان عالی شد او هوش بسار زیادی داشت قرائت و پاسخ شفاهی اوبرق آسا بود و این بر می گشت به تیزهوش بودن اواین در حالی است که اودرکلاسهای پایین همواره از دانش آموزان متوسط و گاها ضعیف بود. بهداشت فردی و نظم در کلاس: تدریس ویادگیری درمحیط شلوغ ،بی نظم وغیربهداشت بسیارمشکل است این است که من بارها توانستم با دقت در تمیزی لباس ،کیف و کفش،ظاهر دانش آموزان،مرتب چیدن صندلی های کلاسها، بهداشت خود کلاس و مدرسه ،از بی نظمی ها بکاهم.   داشتن برنامه خوب برای درس خواندن در منزل ،قرار دادن لباس و لوازم شخصی در منزل در جای خود،رسیدگی به بهداشت خود،خواب به موقع ،کمک از اولیا،با هم تمرین کردن،خوردن غذای مناسب و استراحت کافی  نتایج مطلوب در یادگیری دارند. نکته:در خصوص تغذیه کودکان باید یاد آور شوم که اغلب دانش آموزان به اندازه کافی فرصت پیدا نمی کنند در منزل غذا بخورند و اغلب ترجیح می دهند با آوردن غذا و پول و میوه به جبران گرسنگی بپردازند.دقت در این موضوع مهم باعث شد من بدانم که اغلب کودکانی که در مدرسه از تغذیه استفاده می کنند مورد تعرض و اذیت دانش آموزان دیگر قرار می گیرند به همین خاطر آوردن غذا و پول از خانه تاثیر زیادی ندارد به منظور جلو گیری ازاین مشـــکل به تمامی افرادی که غذابا خود می آوردند اجازه می دادم در پایان یا آغاز درس در کلاس غذای خود را میل کنند این باعث می شد اکثر افراد با خیال راحت و با آرامــــش در کـــــــلاس غذا بخورندو سایرین نیز به تدریج نــــــاچار به این جمــــــع می پیوستند.خوردن غذا د رمدرسه باعث کسب انرژی در نتیجه شادابی و سر حالی کودکان می شد و توان گوش دادن ،خواندن ونشستن آنها را افزایش می داد ودر کل موجب توجه بیشتربه معلم و یادگیری بهتر می شد. نکته:از جمله کارهای مهم که در مقطع راهنمایی انجام دادم و شاید جالب باشد تشکیل کلاس فوق برنامه برای ۶ نفر از دانش آموزانی بود،که بعلت کبر سنی نتوانسته بودند د رمدرسه راهنمایی روزانه ثبت نام شوند مجبور بودند به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند با توجه به محدودیت وقت مـــن  و نیاز دانش آموزان به یادگیر تمام دروس با برنامه ریزی خاص تقریبا نزدیک به شیوه مکتب خانه ای توانستم آها را برای امتحان خرداد آماده کنم شیــــوه تدریسم به این صورت بودکه دو ساعـــــــت د رروزدرس می خواندیم ،تا کتابی تمام نمی شد کتاب دیگر شروع نمی کردیم ،تمرکز دانش آموزان فقط روی یک کتاب و مطالب معین وفردا ادامه مطلب دیروز،باعث می شد در مدت کوتاهی با صرف وقت کم کتابها تمام و یادگیری بهتر و عمیقتر صورت گیرد دانش آموزان از تداخل مطالب و انباشته شدن آن بدور باشند و فقط به یک مطلب معین فکر می کنند، تمام دروس را خودم به آنها در اندک زمان یاد دادم بهترین نتیجه را که قبولی آنها درسال ۷۴ بود گرفتم بعد ها پیگیر موضوع شدم و با علاقه دنبال کردم در مقطع کارشناسی ارشد را بااساتید در میان گذاشتم از اجرای این شیوه در کشورهای غربی گزارش دادند اما این روش پیچیدگیهای خاص خودرا دارد اگر اجرا شود هر معلم در طول سال حداکثر دو ماه تدریس خواهد داشت و هشت ماه بیکار می ماند که بهترین فرصت برای آموزش و پرورش جهت غنی سازی معلمان خود خواهدبود برنامه مفصلش را قبلا تهیه کرده ام باتمامی نکات ریز درشتش .(قابل اجراست هزینه ، زمان و کار کارشناسی می خواهد) نتیجه گیری:معلمی تنها شغل نیست هنر است هنر معلم در آن است که زیر ساختها را بداند ،آنها را فراهم کند ،خود و مطالبش را آنقدر مهم کند که یادگیرنده بی تابی کند و انتظار بکشد لحظه یادگیری فرا رسد.دانش آموزان حواس خودرا جمع کنند خودرا متمرکز کنند آنگاه یاد بگیرند  آنگاه این معلم است که با شیوه های تدریس خود بتواند مطالب را ارائه کند تا در رفتار اشخاص تغییر ایجاد شود. این یادگیری قابل تجربه ، لمس وبیان باشد دانش آموزان بتوانند آموخته های خودرا بازگو کنند درباره آنچه اتفاق نظرمی کنند آنقدر تکرار و تمرین کنند تا یادگیری عمیق وهمیشگی شودبارها در کلاس درس توانستم مطالب را با رعایت موارد فوق یاددهم اغلب دیدم برای به یاد سپردن دانش آموزان در منزل متحمل زحمت زیاد نمی شوند چرا که در مدرسه آنرا یاد گرفته اند. خدا را شاکرم که حداقل کسانی پیدا شدند تا با ارائه این طرح مفید واقعیتهای آموزش و پرورش مارا جمع آوری کنند هر چند پراکنده و با اشکالات زیادهمراه است شاید با مطالعه آن د رفکر جبران باشیم ،باشد که حق بگوییم و حق عمل نماییم.

پیشنهاد مقاله مشابه

تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی

با سپاس فراوان

 

درباره : آکادمی

فیلم: 
فایل iran 1 – 0 uzbekistan.mp4
تصویر: 
درباره : آکادمی

آی‌اسپورت- در حالی که مدیر رسانه‌ای تیم ملی به درخواست خبرنگاران حاضر در ورزشگاه پیشنهاد برگزاری یک نشست مطبوعاتی به سرمربی تیم ملی داد با مخالفت او روبه‌رو شد. پس از پایان دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان به درخواست خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی مدیر رسانه‌ای تیم ملی به سراغ کارلوس کی‌روش رفت تا او را راضی به آخرین مصاحبه وی قبل از خروج از ایران کند اما این اتفاق نیفتاد و وی با مخالفت با این موضوع عنوان کرد همه حرف‌هایش را روز گذشته زده است.

 

ورزش سه

 

درباره : آکادمی

عکس های عاشقانه دو نفره خرداد ماهی + شعرهای عاشقانه

 

 

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

خاقانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید
دگر تلخ است کامم، شربت دیدار می‌باید

ز جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصح
نصیحت گوش کردن را دل هشیار می‌باید

مرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزی
که می‌گفتم: علاج این دل بیمار می‌باید

بهائی بارها ورزید عشق، اما جنونش را
نمی‌بایست زنجیری، ولی این بار می‌باید

شیخ بهایی

~~~~~✦✦✦~~~~~

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

رابعه قزداری

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

 

تا در ره عشق آشنای تو شدم
با صد غم و درد مبتلای تو شدم

لیلی‌وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از برای تو شدم

وحشی بافقی

~~~~~✦✦✦~~~~~

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

~~~~~✦✦✦~~~~~

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

 

جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد

نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی آب و خاکست

چراغ جمله عالم عقل و دینست
تو عاشق شو که به ز آن جمله اینست

امیرخسرو دهلوی

~~~~~✦✦✦~~~~~

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد

تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد

هاتف اصفهانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر
وی فاخته زار چند نالی به سحر

ای لاله چرا جامه دریدی در بر
از یار جدایید چو مسعود مگر

مسعود سعد سلمان

~~~~~✦✦✦~~~~~

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت
بختیار اوست برما که تو را یار گرفت

من اسیر خود واز عشق جهانی بی‌خود
من درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سیف فرغانی

گزیده اشعار معاصر عاشقانه کوتاه

من
دل رفتن نداشتم
درخت خانه‌ات ماندم

تو
رفتن را
دل دل نکن

ریزش برگ‌هایم
آزارت می‌دهد

محمدعلی بهمنی

~~~~~✦✦✦~~~~~

اشک رازی‌ست
لبخند رازی‌ست
عشق رازی‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بود

احمد شاملو

~~~~~✦✦✦~~~~~

این چه عشقی است که در دل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم

می‌گریزی ز من و در طلبت
باز هم کوشش باطل دارم

فروغ فرخزاد

هر قفلی که می‌خواهد
به درگاه خانه‌ات باشد

عشق پیچکی است
که دیوار نمی‌شناسد

~~~~~✦✦✦~~~~~

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

چه فرقی می‌کند
من عاشق تو باشم
یا تو عاشق من؟!

چه فرقی می‌کند
رنگین کمان
از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟!

گروس عبدالملکیان

~~~~~✦✦✦~~~~~

نه چتر با خود داشت نه روزنامه نه چمدان
عاشق‌اش شدم…
از کجا باید می‌دانستم
مسافر است؟!

مژگان عباسلو

~~~~~✦✦✦~~~~~

برایم شعر بفرست
حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت
برای تو می‌گویند

می‌خواهم بدانم
دیگران که دچار تو می‌شوند
تا کجای شعر پیش می‌روند

تا کجای عشق
تا کجای جاده‌ای که من
در انتهای آن ایستاده‌ام

افشین یداللهی

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

ملوانی شوریده
خلبانی سر به هوا
شاعری عاشق
قصابی دل رحم
کارگری ساده…
آدم‌های زیادی در من هستند
که عاشق هیچ کدامشان نیستی

جلیل صفر بیگی

~~~~~✦✦✦~~~~~

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردند
من کوچه‌ خلوتی را می‌خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن

سیدعلی صالحی

~~~~~✦✦✦~~~~~

کاری کن
ساحل
رویای رسیدن به تو نباشد
در دریا
چاره جز
عاشق بودن
نیست

کیکاووس یاکیده

~~~~~✦✦✦~~~~~

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

 

 

این عشق ماندنی این شعر بودنی
این لحظه‌های با تو نشستن سرودنی‌ست

من پاکباز عاشقم از عاشقان تو
با مرگ آزمای با مرگ
اگر که شیوه تو آزمودنی‌ست

حمید مصدق

~~~~~✦✦✦~~~~~

چندان به تماشایش برنشستیم
که بامدادی دیگر برآمد
و بهاری دیگر

عکس های عاشقانه و رمانتیک دو نفره خردادی + شعرهای عاشقانه

از چشم اندازهای بی برگشت در رسید
از عشق تن جامه‌ای ساختیم روئینه
نبردی پرداختیم که حنظل انتظار
بر ما گوارا آمد

ای آفتاب که برنیامدنت
شب را جاودانه می‌سازد
بر من بتاب
پیش از آن‌که در تاریکی خود گم شوم

محمد شمس لنگرودی

~~~~~✦✦✦~~~~~

به خاطر مردم است که می‌گویم
گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار

دنیا
دارد از شعرهای عاشقانه تهی می‌شود
و مردم نمی‌دانند
چگونه می‌شود بی هیچ واژه ای
کسی را که این همه دور است
این همه دوست داشت

لیلا کردبچه
درباره : آکادمی

عنوان ::تحصیل دلیل در حقوق کیفری
حجم فایل :: کیلوبایت
دسته بندی:: رشته فقه و حقوق اسلامی
فرمت :Word
صفحات ::۱۵
قیمت : ۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول (کلیات
مبحث اول مقدمه
گفتار اول (انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم(سوال ها
گفتارسوم (فرضیه ها
] گفتارچهارم (روش تحقیق
گفتارپنجم (معرفی مباحث
مبحث دوم (معانی ومفاهیم
گفتار اول (دلیل)
گفتار دوم (حقیقت و واقعیت)
فصل دوم (تحصیل دلیل)
مبحث اول (تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم (تحصیل دلیل در امور کیفری)
مبحث سوم (حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
مرجع اصلی اعمال تحصیل دلیل دادسرا است
مبحث چهارم (نتیجه گیری)
فهرست منابع و مآخذ

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

 

درباره : آکادمی

فیلم: 
فایل chelsea 1 – 0 man united.mp4
تصویر: 
درباره : آکادمی
صفحات سایت