آکادمی حرفه ای والیبال بامپوش


کودکان زیادی هستند که با شروع اولین روزهای مدرسه و دوری از خانواده دچار ترس و گریه می شوند چگونه با این کودکان برخورد کنیم تا به روحیه آنها صدمه نزنیم و ترسشان را بدتر نکنیم.

با این بخش از تربیت کودک و نوجوان وب سایت بامپوش همراه باشید و با ترفندهای زیر به سادگی این مشکل بزرگ را حل کنید.

 

کودکانی که در روز اول مدرسه یا مهد به پای پدر و مادرشان پیچیده اند قصه همیشگی روز اول مهر است. این مطلب راهکار آمادگی آنها برای یک جدایی چندساعته است.

برای خیلی از مادران پیش آمده که کودک هنگام رفتن به مهد یا کلاس موسیقی حسابی خوشحالی کند و گفتن خداحافظ برایش ساده باشد.

 

راه های برخورد با ترس و گریه کودکان در اولین روز مدرسه

 

اما ممکن است این موضوع از نقطه ای به بعد تغییر کند، قبل از رفتن به مهد، بگرید و قبول نکند به کلاس موسیقی برود مگر این که شما دستش را بگیرید و آن جا کنارش بنشینید.

این حالت ها ممکن است از ابتدا در کودک نمود پیدا کند یا اینکه در یک دوره خاص در او به وجود بیاید. هر چیزی می تواند احساس امنیت یک کودک سه یا چهار ساله را متزلزل کند تا حس اشتیاقش را در مراقبانش تشدید کند.

هر مسئله ای، از یک پرستار تازه تا مواجه شدن والدین با یک چالش خانوادگی یا حتی برنامه های فشرده و زیاد، می تواند قبل از جدایی باعث آویزان شدن یک کودک پیش دبستانی به والدینش شود و شرایطی را پیش بیاورد که برای والدین غیرقابل تحمل شود.

وقتی پدر و مادر یک کودک نوپا او را ترک می کنند که سر کار بروند، او می تواند جدایی ها را پیش بینی کند. اگر یک روز در هفته او را پیش پدربزرگ و مادربزرگش می گذارید او می داند مثلا دوشنبه صبح به خانه مادربزرگش می رود.

بنابراین علاوه بر گریه، قایم شدن یا پرخاشگری در لحظه جدایی، ممکن است از شب قبل، شروع به غرزدن کند یا نشانه هایی فیزیکی مثل دل درد داشته باشد.

 

برای این که خداحافظی را برای کودک تان آسان کنید می توانید به او اطمینان خاطر دهید. این توصیه ها را می توان امتحان کرد.

 

ترس از رهایی

از بازی برای ایجاد آمادگی استفاده کن

وقتی کودک شما احساس متزلزلی دارد، به او یادآوری کنید که حتی وقتی با هم نیستید، دوستش دارید. او را محکم بغل کنید و بگویید: «هیچ وقت نمی زارم بری!

ممکنه وقت غذا پختن یا حمام رفتن قدری شلوغ کنی اما نمی زارم که بری» بچه کوچک شما با فرار و نمایش ناراحتی، دنبال اثبات استقلال خود است و این دقیقا چیزی است که شما می خواهید.

 

تظاهر به بازی شیوه بهتری برای تمرین جدایی است. با هم تصور کنید که عروسک بچه شما، پیش پرستار تازه مانده است. طوری برخورد کنید که انگار عروسک دارد گریه می کند و به کودک تان کمک کنید که عروسکش را آرام کند.

یک کتاب درباره چالش های تازه مثل شروع مدرسه یا ماندن پیش مادربزرگ برایش بخوانید تا بیاموزد با این مهارت ها کنار بیاید.

 

 

جدایی های کوچک را تمرین کنید

شما می توانید یکسری دستورالعمل ها را با کودک تان تمرین کنید. به عنوان مثال در خانه، برای امتحان از او دور شوید و به کودک تان نشان دهید که این خداحافظی، موقتی است و در پایان خوب تمام می شود، با این کار او می تواند بر این جدایی تسلط یابد.

او را تشویق کنید که وقتی دارید ماشین لباسشویی را روشن می کنید در تختخوابش بازی کند، و به او بگویید که وقتی که نیستید چه کاری انجام دهد، مثل شمردن عروسک ها یا ماشین هایش یا نگاه کردن به کتاب هایش.

 

اگر یک عضو خانواده برای دیدار آمد، این فرصت را به او دهید که ماموریتی را به عهده بگیرد. برای مثال او را با رنگ آمیزی یا یک بازی درگیر کنید.

این موضوع به او کمک می کند که فعالیت مرسومش را داشته باشد. اگر دقت کنید معلم حواس او را با کتاب یا پازل پرت می کند تا این که وقتی او در مدرسه گریه می کند سعی کند دلداری اش دهد. اینها درواقع تمرین هایی هستند که بتواند جدایی را تحمل کند.

 

 

راه های برخورد با ترس و گریه کودکان در اولین روز مدرسه

 

از خداحافظی داستان بساز

التماس به کودک برای گریه نکردن یا اصرار به او، نتیجه معکوس می دهد، وقتی که به او اطمینان دهید که می دانید چه حسی دارد این موضوع او را ناراحت تر خواهدکرد.

به او بگویید که می فهمید که قدری ناراحت است اما شما هم ناراحت هستید. بعد استراتژی های کنار آمدن را با هم انجام دهید.

 

به او بگویید می رم سر کار عکستو بیارم تا نگاش کنی. فک کنم که مهد کودک بهت خوش بگذره. دزدکی رفتن مثل یک راه حل آسان و در دسترس می ماند اما موضوعی اشتباه است.

راه حلی که اصلا راه حل قطعی و کاملی نیست. سعی کنید با او سلام و خداحافظی معمول را داشته باشید تا به او در درک این که جدایی، یک شروع و پایان دارد کمک کنید. با این کار شما برایش قابل اعتماد و قابل پیش بینی خواهید بود.

 

مراسم خداحافظی می تواند کوتاه باشد اما سعی کنید که قدری آن را لوس و بیمزه کنید. وقتی که ترک می کنید به کودکتان بگویید یک بغل مخصوص بهم بده!

 

 

خونسردی ات را حفظ کن

به خودت یادآوری کن که به پرستار کودکت اعتماد داری. با این حساب ساعتی که بیرون هستید نگران کار و انتقال عصبانیت به کودک تان نیستید و می توانید این ساعت هار ا بهتر تحمل کنید.

 

هیچ وقت کودک را برای جنجال هنگام جدا شدن از شما، تنبیه نکنید. امکان ندارد که در میان گریه متوجه این نکته شوید ولی هر کودکی در جست و جوی استقلال خود است و این کار شما به او کمک می کند به آن نقطه برسد.

 

اگر سختی های جدا شدنش ماندگار بود و بیش از سه ماه باقی ماند، با یک پزشک حرف بزنید. او شما را راهنمایی می کند که پیش چه دکتری بروید.

ممکن است بچه ها چند روز اول مهد کودک حسابی گریه کنند اما بعد به این موضوع عادت خواهندکرد و یک روز می بینید که اصلا گریه نمی کنند.

 

 

گاهی باید مضطرب باشد

اضطراب ها فقط جنبه منفی ندارند و می توان اضطراب را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. در مورد کودکان دو نوع اضطراب وجود دارد که یکی طبیعی و دیگری غیرطبیعی و قابل پیگیری است.

اضطراب غریبگی:

نوزاد از هفت، هشت ماهگی تا دو یا سه سالگی با دیدن غریبه ها واکنش نشان می دهد. حتی اگر در آغوش مادر باشد و غریبه ای نزدیک شود، با بغض، گریه، اخم یا روی برگرداندن اضطرابش را نشان می دهد و به مادر می چسبد. این یک واکنش طبیعی است.

اضطراب جدایی:

تا دو یا سه سالگی که کودک مراقب اولیه را از دیگران تشخیص می دهد، طبیعی است که اضطراب غریبگی خودش را نشان دهد. بعد از آن هم تا قبل از سنین مدرسه وجود اضطراب به شرطی که زندگی عادی را تحت تاثیر قرار ندهد و عملکرد مادر و فرزند را مختل نکند، باز هم طبیعی خواهدبود. ولی بعد از این دوره است که کودک باید بتواند ساعاتی از مادر جدا شود در غیر این صورت کودک دچار اضطراب جدایی است و باید فکری اساسی برای او شود. اگر لازم است از یک مشاور کمک بگیرید.

 

 

راه های برخورد با ترس و گریه کودکان در اولین روز مدرسه

 

تمرین تنهایی

پرهیز از سرزنش:

یکی از نکات مهم این است که به هیچ عنوان نباید کودک را به دلیل اضطرابش مورد تمسخر قرار دهید.

مستقل بودن:

یک تمرین استقلال این است که به او آموزشی دهید که کیف مهد کودکش را خودش آماده کند.

هدیه گرفتن:

هدیه ای برای کودک تان تهیه کنید و دادن آن را به بعد از مهد موکول کنید. هم او را تشویق کرده و هم به برگشتن تان امیدوار می شود.

پیدا کردن دوست:

اجازه دهید برخی از دوستان کودک تان به منزل تان بیایند تا او با آنها بازی کند. اگر در مهد کودک دوست پیدا کند تمایل بیشتری به رفتن به مهد کودک خواهدداشت.

امتحان نهایی:

تنها گذاشتن کودک در اتاقی برای بازی یا سپردن او به یکی از نزدیکان و خروج از منزل برای ساعاتی می تواند تمرین اولیه برای یک جدایی طولانی تر باشد.
درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش و به نقل از روزنامه الرایه قطر، تیم های پرسپولیس، السد قطر، کاشیما آنتلرژ ژاپن و سامسونگ کره جنوبی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در مناطق غرب و شرق راه یافتند.

بازی رفت تیم های السد و پرسپولیس ساعت ۱۸:۱۵ به وقت دوحه (۱۸:۴۵ به وقت تهران) روز ۲ اکتبر (۱۰ مهر) در ورزشگاه جاسم بن حمد باشگاه السد دوحه برگزار خواهد شد. زمان و ساعت بازی برگشت روز اول آبان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

بازی های رفت و برگشت تیم های کاشیما آنتلرز ژاپن و سامسونگ کره جنوبی نیز به ترتیب در روزهای ۳ اکتبر (۱‍۱ مهر) و ۲۴ اکتبر (۲ آبان) برگزار خواهند شد.

برنده بازی تیم های پرسپولیس و السد قطر روز ۳ ماه نوامبر سال جاری میلادی (۱۲ آبان) برای برگزای بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به ژاپن یا کره جنوبی خواهد رفت. بازی برگشت نیز روز ۱۰ ماه نوامبر (۱۹ آبان) در تهران یا دوحه خواهد بود.

درباره : آکادمی

بامپوش – هرچه به پنجم مهرماه، تاریخ اعلام شده برای برگزاری دربی پایتخت در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر، نزدیک تر می شویم، شایعه تغییر تاریخ بازی و لغو آن بیشتر شنیده می شود. علت آن هم فشردگی بازی های پرسپولیس در مهرماه است.آن ها پس از در هم کوبیدن الدحیل، یکشنبه پیش رو باید به مصاف سپیدرود رشت بروند و روز دهم مهر،یعنی درست پنج روز بعد از دربی حساس مقابل استقلال، باید در خاک قطر با تیم تا دندان مجهز و مسلح السد مصاف کنند.

با این حال اما آبی پوشان هیچ علاقه ای به تغییر تاریخ دربی ندارند و مصرانه خواهان برگزاری این بازی در روز مقرر هستند. آن ها بر این باورند همانطور که پرسپولیس و سازمان لیگ برای تغییر تاریخ بازی سوپرجام همکاری نکردند و در نهایت هم به دلیل انصراف استقلال،حکم به قهرمانی پرسپولیس داده شد، حالا هم آن ها پیشنهاد احتمالی پرسپولیسی ها مبنی بر تغییر زمان دربی به جهت آمادگی بیشتر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهند پذیرفت و همان پنجشنبه ۵ مهر در ورزشگاه آزادی از سرخ ها میزبانی خواهند کرد.

به نظر می آید که دربی هفته آینده دو تیم در همان زمان از پیش اعلام شده برگزار گردد و تاریخ آن عوض نشود زیرا چند روز پیش و هنگامی که بحث تغییر زمان بازی به تازگی شروع شده بود، برانکو ایوانکویچ اعلام کرد که پرسپولیس خواهان تعویق بازی نیست و دربی باید در همان روز مقرر برگزار شود. سعید فتاحی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ هم در صحبتی دیگر گفته بود که با توجه به رعایت فاصله زمانی ۴ روزه برای بازی های پرسپولیس، هیچ دلیلی برای لغو دربی وجود ندارد و این بازی طبق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد.

 

خبر آنلاین

درباره : آکادمی

امروز برای شما خانم های عزیز و کدبانوهای گرامی کاربردهای جالب و شگفت انگیز موز و پوست موز را به شما آموزش می دهیم با ترفندهای جالب در وب سایت بامپوش از لحظه لحظه های زندگی و خانه داری لذت ببرید.

 

دانستنی های موز

یک عدد موز متوسط حاوی ۱۰۵ کالری، ۱۲% پتاسیم، ۱۷% ویتامین c، و ۱۲% فیبر مورد نیاز روزانه است. خیلی ها وقتی موز بیش از حد رسیده و سیاه می شود آن را دور می ریزند در حالی که می توانند از آن استفاده های زیادی ببرند. کارهایی که می توانید با موز رسیده انجام دهید در ادامه مطلب آمده است.

 

 

زیبایی

موز به علت ارزش تغذیه ای بالایی که دارد بهترین وسیله برای درمان آکنه هاست. قسمت سفید پوست موز را به مدت ۱۰ دقیقه روی پوست ماساژ دهید و بعد از آن تا جایی که می توانید صورت را آب نزنید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

موز به علت ارزش تغذیه ای بالایی که دارد بهترین وسیله برای درمان آکنه هاست

از موزهای رسیده ماسک مو بسازید. یک عدد موز، یک عدد آووکادو و دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل را با هم ترکیب کنید و به موها بزنید. بعد از نیم ساعت موها را با شامپو بشوئید.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

از موزهای رسیده ماسک مو بسازید

از پوست موز می توانید به عنوان مرطوب کننده پاها استفاده کنید. قسمت سفید پوست موز را به پا بمالید و بعد از آن در صورت نیاز پاها را بشوئید. این کار را روزانه چند مرتبه تکرار کنید.

از موز می توانید برای پاها ماسک درست کنید. نصف یک عدد موز را با چند قطره عسل ترکیب کنید و به پاها بمالید. بعد از ۱۰ دقیقه پاها را بشوئید.

 

 

خانه داری

برای براق کردن کفش ها قسمت سفید پوست موز را به کفش بمالید.

از موز برای براق کردن سطوح چوبی هم می توانید استفاده کنید. مقداری موز روی سطح بمالید تا زمانی که سطح چوبی کاملا براق شود.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

برای براق کردن کفش ها قسمت سفید پوست موز را به کفش بمالید

اگر می خواهید لکه های جوهر را از روی پوست پاک کنید با پوست موز این کار را انجام دهید. فقط کافی است قسمت سفید پوست موز را روی پوست خود بمالید تا لکه از بین برود.

اگر می خواهید گوشت هنگام کباب شدن بیش از حد خشک نشود مقداری پوست موز روی گوشت قرار دهید سپس آن را داخل فر قرار دهید. و ۵ دقیقه قبل از این که گوشت را از فر بیرون بیاورید پوست موزها را بردارید.

 

موزها حاوی ماده ای به نام اتیلن هستند. ماده ای که دلیل رسیده شدن میوه هاست. بنابراین اگر میوه های نرسیده دارید آن ها را همراه با موز داخل پاکت قرار دهید بعد از ۲۴ ساعت میوه ها رسیده می شوند.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

ماده اتیلن در موز باعث رسیدن زودتر میوه ها می شود

 

 

باغداری

اگر به دنبال روش غیرسمی برای دفع حشرات هستید از موز استفاده کنید. ۱ پیمانه سرکه سیب، ۱ پیمانه آب و یک عدد موز خرد شده را داخل یک ظرف در بسته قرار دهید و روی درب ظرف را سوراخ کنید. حشرات به سمت ظرف کشیده می شوند و به دام می افتند.

پوست موز خرد شده کود مناسبی برای گل هاست. پوست موز را زیر خاک در اطراف گل قرار دهید. پوست ها تجزیه می شوند و ویتامین ها و مواد معدنی تولید می کنند.

از پوست موز می توانید برای برق انداختن به برگ های گل های خانگی استفاده کنید.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

پوست موز را زیر خاک در اطراف گل قرار دهید

 

 

سلامتی

چای موز رسیده سرشار از مواد معدنی است. هر شب قبل از خواب یک فنجان چای موز بخورید تا خواب آرام و بهتری داشته باشید. برای درست کردن چای موز داخل قابلمه یا کتری مقداری آب بریزید و موزهای پوست نگرفته را خرد کنید و داخل آب بجوشانید و ۱۰ دقیقه هم بزنید. چای را داخل فنجان بریزید و روی آن مقداری دارچین بریزید.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

چای موز رسیده سرشار از مواد معدنی است.

 

بخش دوم از کاربردهای موز و پوست موز

 

موز یک میوه فوق مقوی، خوشمزه و پرکاربرد است و ده‌ها روش برای خوردن و لذت بردن از آن وجود دارد. از پختن تا مراقبت از پوست، موز واقعا کاربردهای زیادی دارد، اما تا به حال به این فکر کرده اید که با پوست موز چه کارهایی می‌توان کرد؟

در این مطلب کاربردهای شگفت انگیز و مفید پوست موز را برایتان آورده ایم تا بدانید که جای پوست موز سطل آشغال یا سطل کمپوست نیست.

 

سفید کردن دندان‌ها

باوجود هزینه‌های بالای دندانپزشکی، پاکسازی تخصصی دندان‌ها گران تمام می‌شود و محصولات سفیدکننده دندان که در خانه دارید می‌تواند دندان شما را حساس یا ناراحت کند.

یک راه حل ساده برای سفیدکردن دندان‌ها این است که دندانتان را مثل همیشه مسواک بزنید و سپس قسمت داخلی پوست موز را روی دندان هایتان بمالید.

 

این کار را به طور مداوم و روزی ۲ دقیقه انجام دهید. چطور چنین چیزی ممکن است؟ پوست موز حاوی سالیسیلیک اسید، سیتریک اسید، منگنز، منیزیم و پتاسیم است که بی شک می‌تواند لکه‌های دندان را بدون آسیب زدن به مینای دندان از بین ببرد.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

براق کردن نقره جات

روغن موجود در پوست موز می‌تواند نقره کدر شده را بدون نیاز به مواد سمی درخشان کند. با ترکیب مقداری پوست موز و آب شیرین در مخلوط کن یک خمیر درست کنید. سپس با استفاده از یک دستمال نرم، جواهرات، ظروف یا هر وسیله نقره دیگری که در خانه دارید را برق بیندازید. سپس شیء نقره خود را با آب گرم آب بکشید و با یک دستمال تمیز خشک کنید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

برق انداختن کفش

اگر وقت رفتن به کفاشی را ندارید می توانید به راحتی داخل پوست موز را روی کفش چرمی خود مالیده و آن را برق بیندازید. سپس کفشتان را با یک دستمال تمیز پاک کنید. این کار به کاهش آثار ساییدگی و آسیب‌های ناشی از آب روی کفش چرمتان کمک می‌کند.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

 

دور کردن آفات باغ

شته‌ها حشرات ریز مزاحم و همیشگی هستند که ممکن است به باغ شما حمله کنند. برای خلاص شدن از شر آن‌ها بدون نیاز به روش‌های غیرانسانی یا مواد شیمیایی سمی، می‌توانید به راحتی مقداری پوست موز را در سوراخ‌های ۲.۵ سانتیمتری در اطراف گیاهان آلوده به شته قرار دهید تا با پتاسیم پوست موز آن‌ها را از بین ببرید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

بهبود جای نیش حشرات

نیش پشه‌ها باعث خارش می‌شوند، زیرا سیستم ایمنی بدن شما نسبت به حشره‌ای که شما را نیش زده واکنش نشان می‌دهد. این حشرات کوچک در واقع یک مایع ضد انعقادی به شما تزریق می‌کنند که مانع لخته شدن خون شما می‌شود. چون پوست موز حاوی پلی ساکارید است که اثر ضد التهابی روی بدن دارد، مالیدن جای نیش حشرات با داخل پوست موز می‌تواند خارش و تورم را کاهش دهد.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

پرورش گوجه فرنگی

به این فکر هستید که برای خودتان گوجه فرنگی پرورش دهید؟ مقداری پوست موز جمع کنید! گوجه‌ها هم مثل گل‌ها عاشق ویتامین ها، مواد معدنی و عناصر کمیابی هستند که به طور طبیعی در پوست موز وجود دارد. برای اینکه به گیاهان گوجه فرنگی جدیدتان شروع خوبی در زندگی بدهید، بعد از اینکه آن‌ها را کاشتید مقداری پوست موز در اطراف ساقه بپیچید. هم چنین می‌توانید مقداری پوست موز را کباب کنید و چیپس‌ها را در خاک قرار دهید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کود گلدان

هرچند حشرات باغ پوست موز دوست ندارند، اما گل‌های باغ عاشق پوست موز هستند! پوست موز سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مغذی از جمله کلسیم، منیزیم، گوگرد و … است که می‌توانند به عنوان کود طبیعی برای گل‌ها استفاده شوند. کافیست مقداری پوست موز را پای بوته رزتان خاک کنید و شاهد شکوفا شدن آن باشید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

طراوت گیاهان آپارتمانی

گیاهان گلدانی انرژی، منظره و کیفیت هوای خانه شما را بهبود می‌بخشند. اما عجیب نیست که این گیاهان بعد از مدتی کمی گرفته به نظر برسند به خصوص آن هایی که برگ‌های بزرگ و تخت و براق دارند.

چون روی آن‌ها گرد و خاک می‌نشیند. برای تقویت گیاهتان به آرامی داخل پوست موز را روی برگ‌ها بکشید، با این کار نه تنها ظاهر برگ‌ها تمیز و براق می‌شود بلکه باعث بهبود سلامت گیاهتان می‌شود،

چون با زدودن گرد و خاک هایی که نور را مسدود کرده، فعالیت فتوسنتزی گیاه افزایش می‌یابد و از رشد قارچ‌های انگلی جلوگیری می‌کند.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

 

ترد کردن گوشت

پروتئین حیوانات اگر به روش درست پخته شود یک غذای لذیذ و مقوی برای بدن است. با این حال هیچکس گوشت خشک و سفت یا سوخته را دوست ندارد. اگر می‌خواهید رطوبت کباب یا سینه مرغ خود را حین پختن حفظ کنید، چند پوست موز روی آن قرار دهید. روغن و رطوبت پوست موز جذب گوشت می‌شود و طعم و نرمی طبیعی گوشت را حفظ می‌کند.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

یک دسر خوشمزه دستی

بچه‌ها عاشق غذاهای ساده و خوشمزه آتشی هستند. با باز کردن پوست موز و برش گوشت موز در جهت طولی که شبیه پوسته تاکو یا نان هات داگ می‌شود می‌توانید یک دسر خوشمزه درست کنید.

مقداری شکلات، مارشمالو و مغز را داخل گوشت موز فرو کنید. سپس کل موز را در فویل پیچیده و به مدت ۵ تا ۸ دقیقه روی آتش نگه دارید.

حالا می‌توانید دسر قابل حمل خود را باز کنید و آن را گرم و ذوب شده و چسبناک با یک چنگال بخورید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

 

ر‌ها شدن از شر زگیل‌ها

زگیل‌ها زایده‌های گوشتی کوچکی روی پوست هستند که توسط یک ویروس رایج و معمولا روی دست ها، پاها، صورت و گردن ایجاد می‌شوند.

اگرچه زگیل‌ها شایع و قابل درمان هستند، اما می‌توانند آزاردهنده، مایه خجالت و حتی ناراحت کننده باشند. پتاسیم زیادی که به طور طبیعی در پوست موز وجود دارد برای رهایی از زگیل به خصوص زگیل‌های کف پا بسیار مفید است.

اگر زگیل دارید به آرامی داخل پوست موز را به مدت دو هفته و هرروز یکی دو دقیقه روی زگیل بمالید تا از بین برود.

 

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

درمان کبودی

پوست موز تازه می‌تواند در درمان و محو شدن کبودی‌ها موثر باشد. خواص ضد التهابی ترکیب پلی ساکارید موجود در پوست موز می‌تواند کبود‌ها را درمان کند. برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید، پوست موز را روی کبودی قرار داده و اجازه دهید ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یا حتی یک شب روی آن بماند.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

درمان آکنه

پوست موز با خواص ضد التهابی و درمان بافت خود می‌تواند برای درمان سریع و طبیعی اکنه استفاده شود. برای این کار به آرامی داخل پوست موز را به مدت ۵ دقیقه روی اکنه‌ها بمالید.

اجازه دهید روغن و مواد بازمانده موز روی پوستتان خشک شود تا جذب مواد مغذی درمانی به حداکثر برسد.

سپس پوست را با آب گرم و و یک دستمال تمیز شسته و خشک کنید. اگر این کار را سه بار در روز انجام دهید، می‌توانید کاهش اندازه و تعداد اکنه‌ها را روی پوستتان ببینید.

پوست موز به طور طبیعی حاوی سالیسیلیک اسید است که برای درمان اکنه به کار می‌رود.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

مرطوب کردن پوست خشک

افراد مستعد به اکنه اغلب پوست خشکی هم دارند؛ و هرچند هیدراته ماندن با نوشیدن آب کافی مهم است، اما می‌توانید پوست خشکتان را با ماساژ ملایم پوست موز درمان کنید و رطوبت مورد نیاز را به پوستتان برسانید.

این روش حتی برای افراد مبتلا به اگزما و پسوریازیس هم موثر و بی خطر است.

در این روش از خطر مواجهه با پارابن ها، مواد نگهدارنده و سایر مواد شیمیایی که در لوسیون‌ها و مرطوب کننده‌های پوست وجود دارند در امان می‌مانید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

 

کاهش چین و چروک پوست

پوست سالم و مرطوب کمتر در معرض خطوط و چین و چروک قرار می‌گیرد. البته دوست داشتن و پذیرش پوستی که دارید و چین و چروک هایی که در اثر افزایش سن پدید آمده اند، گام مهمی در مراقبت از خود است. اما هیچ اشکالی ندارد که سعی کنید ظاهر و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

برای این کار می‌توانید داخل پوست موز را به آرامی روی پوستتان بمالید و اجازه دهید روغن آن روی پوستتان خشک شود و حتی یک شب بماند و سپس با آب گرم آن را بشویید.

با تکرار این کار پوستتان محکم تر، صاف‌تر و سالم‌تر می‌شود. حتی می‌توانید از پوست موز برای تسکین پف دور چشم هم استفاده کنید.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

تمیز کردن لکه جوهر روی پوست

اگر قلمتان جوهر پس می‌دهد یا انگشتان خود را جوهری کرده اید، داخل پوست موز را روی منطقه جوهری شده بمالید. روغن پوست موز با رنگدانه‌های جوهر ترکیب می‌شود و پاک کردن و شسته شدن آن را از روی پوست راحت‌تر می‌کند.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

در آوردن خار از پوست

گاهی اوقات در آوردن خار از پوست سخت و دردناک است. یک ترفند ساده و بدون درد استفاده از قسمت سفید پوست موز است که باید مستقیما روی ناحیه‌ای که خار رفته قرار داده و اجازه دهید ۳۰ دقیقه بماند، آنزیم‌ها و سایر روغن‌های موجود در موز جذب پوست می‌شود و خارج کردن خار را راحت‌تر می‌کند.

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

 

تقویت خلق و خو و بینایی

گروهی از محققان تایوانی کشف کرده اند که نوشیدن ترکیب پوست موز جوشانده شده در تعادل و بهبود خلق و خو موثر است.

به نظر می‌رسد این امر به دلیل دوپامین و سروتونین موجود در پوست موز باشد که اثر تقویت کننده خلق و خو در مغز دارد.

نوشیدن عصاره پوست موز (جوشانده پوست موز در آب) بینایی را هم تقویت می‌کند، زیرا پوست موز حاوی آنتی اکسیدانی به نام لوتئین است که سلامت بافت شبکیه را تقویت می‌کند.

 

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

از بین بردن خش و خط CD یا DVD

برای کسانی که هنوز از سی دی و دی وی دی استفاده می‌کنند هیچ چیز آزاردهنده‌تر از خط و خش روی سی دی فیلم، بازی یا آلبوم‌های موسیقی نیست.

این روش عجیب، اما موثر را می‌توانید امتحان کنید: پوست موز را به مدت یک دقیقه، به آرامی و با حرکت دایره‌ای روی سی دی بمالید.

بقایای پوست موز را با یک دستمال نرم و تمیز پاک کنید و سپس با یک شیشه پاک کن سی دی را تمیز کنید. با این کار خش‌ها و توقف‌های ناخوشایند آن را از بین می‌برید.

 

کاربردهای جالب موز و پوست موز در زیبایی، خانه داری، سلامتی

 

موز درمانی جدیدترین روش درمان بیماری ها!

خواص و ارزش غذایی موز خشک شده

خواص معجزه آسا و بی نظیر موز گندیده و سیاه!!

خواص موز قرمز !
درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش، پرسپولیسی ها در مراسم عزاداری تاسوعاو عاشورای حسینی شرکت کردند. حمیدرضا گرشاسبی با حضور در اندیمشک در مراسم سینه زنی شرکت کرد. علی علیپور نیز با حضور در روستای زادگاهش در قراخیل قائمشهر به عزاداری مشغول شد. عالیشاه. تاتار. قشنگچی و … نیز در کنار علی پروین به عزاداری پرداختند. 

درباره : آکادمی

آی‌اسپورت- لیونل مسی، ستاره بارسلونا، اعلام کرد که به رغم قرار نداشتن در فهرست سه نامزد نهایی جایزه The Best فیفا، در مراسم روز دوشنبه شرکت خواهد کرد.

مراسم بهترین‌های سال فیفا روز دوشنبه در لندن برگزار خواهد شد و لوکا مودریچ، محمد صلاح و کریس رونالدو، سه نامزد نهایی جایزه بهترین بازیکن سال هستند.

اما مسی هم که در تیم سال قرار دارد، به این مراسم دعوت شده است. ولی در حالی که بسیاری از ستاره ها به دلیل نبودن در فهرست نهایی بهترین بازیکن، از حضور در این مراسم امتناع می کنند، مسی تصمیم گرفته که به هر ترتیب به لندن سفر کند؛ کاری که در همه مراسم پیشین هم انجام داده و حتی در سال هایی که از نبردن جایزه هم مطمئن بوده، در مراسم توپ طلا یا بهترین های فیفا، حضور پیدا کرده است.  

این در حالی است که غیبت کریس رونالدو در جوایز سال یوفا حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشت. ستاره پرتغالی با اطلاع از اینکه جایزه بازیکن سال اروپا به لوکا مودریچ می رسد، حاضر به شرکت در آن مراسم نشد.

 

ورزش سه

درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش، محمد نوازی بازیکن پیشین استقلال که فصل گذشته هدایت تیم امید استقلال را برعهده داشت، به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر انتخاب شد.

نوازی پس از صحبت با مالک باشگاه، قراردادش را امضاء کرد و قرار است به زودی دستیارانش را معرفی کند. ایرانجوان در لیگ دسته دوم حضور دارد.

درباره : آکادمی

آی‌اسپورت- استقلال در روزی که به مراتب بهتر از بازی رفت بود و به نظر می‌رسید روحیه دوچندانی از برد سرخ‌پوشان برابر الدحیل به دست آورده، دچار یک اتفاق شد تا این مأموریت برای آبی‌پوشان، غیرممکن به پایان برسد. اخراج مدافع استقلال تهران در دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر السد ضربه سنگینی به این تیم وارد کرد و ادامه بازی خوب این تیم در نیمه دوم را دچار مشکل کرد؛ آبی‌پوشان که به نظر می‌رسید از برد دراماتیک پرسپولیس روحیه دوچندانی به دست آورده و با زدن دو گل واکنش خوبی به گل میزبان قطری نشان دادند، برای ادامه کار بسیار امیدوار شدند اما کمتر از یک دقیقه بعد از گل مرتضی تبریزی، کارت قرمز داور به روزبه چشمی باعث شد تا شرایط به سود میزبان و به زیان استقلال تغییر کند. شاگردان شفر پس از اخراج چشمی دیگر نتوانستند به بازی خوب دقایق گذشته ادامه داده و شب خاطره انگیز فوتبال ایران را به یک شب ماندگار در تاریخ رقابت‌های باشگاهی بدل کنند.

اخراج روزبه چشمی چنان تأثیر منفی بر روند خوب استقلالی‌ها گذاشت که شاید بتوان گفت این بازی و این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، برای استقلال در همان دقیقه ۵۰ تمام شد. اما این اتفاق در فوتبال باشگاهی و ملی ایران برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد و بدون شک آخرین بار هم نخواهد بود؛ در ادامه نگاهی به اتفاقات مشابه در بازی‌های ملی فوتبال ایران خواهیم داشت؛ اخراج هایی که کار تیم خودی را یک‌سره کردند و باعث شدند تا عمل‌کرد خوب تیم تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد و پایان تلخ آن چیزی نبود جز حذف، افسوس و…

ایران – عراق (جام ملت های آسیا، ۲۰۱۵)

چند ماه پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۱۴، تیم ملی کشورمان با امیدواری زیادی برای کسب عنوان قهرمانی در قاره کهن، به استرالیا رفت. ایران شروعی بسیار خوب و امیدوار کننده داشت و مرحله گروهی با کسب سه پیروزی و بدون گل خورده برای تیم کی روش به پایان رسید. در مرحله یک چهارم نهایی، ایران به مصاف تیمی رفت که آخرین دیدار تدارکاتی پیش از شروع جام ملتها را برابر آنها برگزار کرده و با تک گل سردار آزمون به پیروزی رسیده بود. عملکرد تیمی و به ویژه خط دفاعی ایران همه را امیدوار به صعود از این مرحله کرد و این امیدواری با ضربه سر زیبای سردار آزمون دوچندان شد.

دقیقه ۲۲ سردار با یک ضربه سر، هم نتیجه را به سود ایران تغییر داد و هم شرایط بازی. بازی خوب ملی پوشان ایرانی ادامه داشت و جو ورزشگاه هم کاملاً به سود ایران بود تا اینکه در آخرین دقیقه نیمه اول دو اشتباه بزرگ از سوی مهرداد پولادی و بنجامین ویلیامز، همه را نگران ادامه بازی و حذف تیم ملی کرد. در صحنه‌ای که هیچ ثمری برای ایران نداشت و دروازه‌بان عراق توپ را در اختیار گرفته بود، مهرداد پولادی به سمت توپ حرکت کرد و در ادامه پای او به دروازه بان حریف برخورد کرد؛ همین حرکت مبتدی از پولادی که یک کارت زرد داشت، بهانه‌ای بود برای اشتباه بزرگ‌تر و مهلک ویلیامز که در این صحنه پس از نشان دادن کارت زرد به پولادی، تازه متوجه شد که دو کارت زرد به بازیکن ما نشان داده و چاره‌ای جز اخراج او نداشت. تلاش جانانه و مردانه تیم ده نفره ایران تا پایان ۱۲۰ دقیقه تحسین فوق‌العاده بامپوشان را به دنبال داشت؛ اما به همان اندازه حسرت و افسوس را به دل فوتبال ایران گذاشت که اگر مهرداد اخراج نمی‌شد…

ایران – ژاپن (جام ملت‌های آسیا – ۱۹۹۲)

اتفاقات آخرین بازی مرحله گروهی برابر تیم میزبان سبب شد تا ایران نتواند یکی از دو تیم صعود کننده باشد. در دیگر دیدار این گروه، امارات با دو گل دیرهنگام برابر کره شمالی پیروز شد تا ایران با ۴ امتیاز، برای صعود به یک امتیاز نیاز داشته باشد. ژاپن میزبان در آن سالها هنوز به عنوان قدرت بزرگ فوتبال آسیا شناخته نمی شد و تساوی برابر این تیم، اصلاً نتیجه دور از دسترسی تصور نمی شد. آنچه از این بازی در ذهن بامپوشان فوتبال ایران به جای مانده، قضاوت پرحاشیه جمال شریف سوری، کازو میورا گلزن دقایق پایانی بازی، فرشاد پیوس و نادر محمدخانی دو بازیکن اخراجی ایران و شیطنت های مجتبی محرمی است. اما جرقه اتفاقات این بازی از دقیقه ۵۵ زده شد؛ جمشید شاه محمدی در این دقیقه دومین کارت زرد خود را به دلیل ضربه زدن به توپ پس از سوت داور دریافت کرد و اخراج شد. نکته مهم اینکه شاه محمدی هر دو کارت را به دلیل ضربه زدن پس از سوت داور گرفت تا افسوس ایرانی ها بیشتر و بیشتر شود. با وجود فشار حملات ژاپن، این تیم با حمایت بامپوشانش روحیه بیشتری برای پیروزی به دست آورد تا اینکه در فاصله ۴ دقیقه به پایان بازی به خواسته خود رسید و با تک گل کازو یوشی میورا به برتری دست یافت و به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شد.

ایران – عربستان (مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸)

تیم ملی کشورمان به عنوان صدرنشین گروه خود پس از پنج بازی، در دیدار برگشت در شرایطی در ریاض به مصاف عربستان رفت که با کسب دو پیروزی حساس در دیدارهای قبلی، با ۱۱ امتیاز صدرنشین بود و به نظر می رسید که این دیدار آخرین مانع بلند ایران برای صعود به جام جهانی پس از ۲۰ سال باشد. ایران در این دیدار سعی داشت مثل عربستان که در دیدار رفت به سلامت از بازی در ورزشگاه آزادی عبور کرد، اسیر حاشیه سازی و بازی روانی عربها قرار نگیرد. در چندین صحنه، بازیکنان عربستان پس از عبور از سد علی اکبر استاد اسدی، مدافع ثابت تیم ملی در زمان مربیگری محمد مایلی کهن، با خطای او مواجه شده و جنگ روانی به راه انداختند. سرانجام در فاصله ۱۵ دقیقه به پایان بازی حربه عربها جواب داد و استاد اسدی به خاطر تکل از پشت روی پای بازیکن عربستانی، از زمین اخراج شد. گرچه دقایق زیادی تا پایان بازی نبود، اما در دقیقه ۹۰ اتفاقی که همه از آن واهمه داشتند، رخ داد. خالد الموالید تک گل بازی را وارد دروازه ایران کرد تا تیمش به سه امتیاز حساس این بازی دست یابد؛ این گل شرایط دو تیم ایران و عربستان را به کلی دگرگون کرد و در ادامه بازیها ورق به سود عربها برگشت.

ایران – چین (جام ملت‌های آسیا – ۲۰۰۴)

ایران با هدایت برانکو در این دوره حاضر شد و با وجود برخی حواشی نتایج قابل قبولی کسب می کرد. پس از برتری برابر کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی که با درخشش علی کریمی حاصل شد، تیم کشورمان با امیدواری زیادی در نیمه نهایی به مصاف چین میزبان رفت. با تعویض هائو هایدونگ مهاجم مطرح و ماشین گلزنی حریف به دلیل مصدومیت در دقیقه ۳۰، خیال ایران راحت تر شد و جسارت بیشتری برای جبران تک گل خورده پیدا کرد تا اینکه شوت سیدمحمد علوی به قعر دروازه چینی ها رفت تا شاگردان برانکو با روحیه مضاعفی نیمه نخست را به پایان رسانده و امیدوار به اتفاقات نیمه دوم بازی باشند. اما تاریخ برای ایران تکرار شد و تیم ملی به همان بلایی گرفتار شد که یک بار در جام ملت های ۱۹۹۲ آن را تجربه کرده بود؛ خطای ستار زارع مدافع تیم ملی در گوشه زمین، و در صحنه ای که به هیچ عنوان خطری برای دروازه ایران نبود، به زعم داور بازی خطای شدیدی بود که تیم ایران را ده نفره کرد و کار برای برانکو دشوار شد. با این وجود، ایران که در ادامه یک بازیکن دیگر خود را هم از دست داد، وقت های اضافی را با ۹ نفر بازی کرد و به ضربات پنالتی رسید. با هدر رفتن یک پنالتی چین، بار دیگر امیدواری به اردوی ایران بازگشت و رؤیای حضور در فینال نزدیک تر از همیشه به نظر می رسید؛ اما دو پنالتی آخر ایران توسط ایمان مبعلی و یحیی گل محمدی از دست رفت تا رؤیای فینالیست شدن در حد همان رؤیا باقی ماند و به حقیقت نپیوست.

 

نود

درباره : آکادمی

به گزارش بامپوش، به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به فراهم شدن امکان خریداری الکترونیک بلیت بازی های پرسپولیس که به منظور رفاه حال بامپوشان، انجام شده است، امکان خرید بلیت بازی با سپیدرود در چارچوب دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر، از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز (پنجشنبه) از طریق سایت www.Gishe۳.com  فراهم خواهد بود.

بامپوشان در صورت در اختیار داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به خرید بلیت بازی در جایگاه مورد نظر خود اقدام کنند و ضمن ارائه کد ملی خویش، پس از تکمیل فرایند خرید، کد پیگیری دریافت خواهند کرد. بامپوشان به منظور حضور در ورزشگاه حتما باید این کد پیگیری و کارت ملی خود را همراه داشته باشند تا بلیت بازی تحویل آنها شود. هر فرد می تواند با کارت ملی مربوط به خود که با شماره ملی آن، بلیت خریداری شده، در ورزشگاه حضور پیدا کند.

درباره : آکادمی

لیگ اروپا؛ شروع پرگل آرسنال، پیروزی دینامو در غیاب محرمی

آی‌اسپورت- آرسنال در خانه مقابل ورسکلا پیروز شد. رقابت‌های لیگ اروپا پنج شنبه شب با پیروزی آرسنال و دینامو زاگرب پیگیری شد. تیم امری شروع خوبی در لیگ اروپا داشت و امیدوارانه این رقابت‌ها را دنبال خواهد کرد.

در بازی‌های گروه‌های اول تا ششم لیگ اروپا، ۲۴ تیم حاضر در شش گروه نخست، از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند. در گروه نخست با وجود این که لودوگرتس در ۳۰ دقیقه ابتدایی از لورکوزن پیش افتاد ولی در نهایت مقابل میهمان آلمانی خود ۳-۲ شکست خورد. هاورتز دو بار و کایسه یک بار برای بایرلورکوزن گل‌زنی کردند. در دیگر بازی این گروه، زوریخ موفق شد یک بر صفر آ اک لارناکا را شکست دهد.

در گروه دوم، سالزبورگ ۳-۲ موفق شد در آلمان لایپزیگ را از پیش رو بردارد. گل پیروزی بخش سالزبورگ در دقیقه ۸۹ توسط گولدبرانسن به ثمر رسید. سلتیک هم در اسکاتلند موفق شد روزنبرگ نروژ را ۱-۰ شکست دهد.

در گروه سوم مسابقات دیدار تیم‌های زنیت سن‌پترزبرگ و کپنهاگن با تساوی ۱-۱ پایان رسید. اسلاویا پراگ هم در خانه با ۱ گل بوردو را از پیش رو برداشت.

از گروه چهارم، اسپارتاک ترناوا ۱-۰ از سد اندرلخت بلژیک گذشت و تیم دیناموزاگرب دست به کار بزرگی زد و فنرباغچه را ۴-۱ شکست داد. در این بازی صادق محرمی ۹۰ دقیقه روی نیمکت تیمش حضور داشت.

از گروه پنجم، اسپورتینگ ۲-۰ قره باغ را مغلوب ساخت و آرسنال مدعی توانست در لندن ۴-۲ ورسکلا را از پیش رو بردارد. در این مسابقه اوبامیانگ دقیقه ۳۲ گل اول را به ثمر رساند، سپس ولبک در دقیقه ۴۸ گل دوم را زد، اوبامیانگ دقیقه ۵۶ بازی را ۳-۰ کرد و سپس اوزیل تعویضی در دقیقه ۷۴ بازی را ۴-۰ کرد، اما در ادامه این تیم میهمان بود که دو بار دقایق ۷۷ و ۹۰ به گل رسید تا بازی ۴-۲ تمام شود.

از گروه ششم، ویارئال و گلاسکو رنجرز به تساوی ۲-۲ رضایت دادند، تا اولین تجربه رسمی اروپایی جرارد به عنوان مربی به تساوی ختم شود، راپید وین هم ۲-۰ از سد اسپارتاک مسکو گذشت.

 

نود

درباره : آکادمی
صفحات سایت